Od 29 marca do 12 maja br. będzie można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego PROW 2014-2020, na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.

Pomoc przyznawana będzie w formie ryczałtu (100%) w wysokości: 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu i 280 000 zł, w pozostałych przypadkach. 

- Całkowity budżet na nabór Współpraca - krótkie łańcuchy dostaw to 6 mln euro. Przy założeniu, że wszystkie Grupy Operacyjne będą wnioskowały o tę podwyższoną kwotę, wystarczy to na 70-80 Grup Operacyjnych w skali całego kraju – informował Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji w czasie zorganizowanej 10 marca br. przez PODR w Szepietowie debaty pt. „Działanie Współpraca szansą na rozwój”. - Uważam, że ta kwota wystarczy dla wszystkich planowanych Grup, oczywiście pod warunkiem, że te wnioski będą dobrze wypełnione – dodał.

- Jak wynika z przekazanych informacji z ministerstwa rolnictwa - jeśli zainteresowanie tym naborem będzie duże, to ministerstwo rozpatrzy również możliwość zwiększenia alokowanej kwoty na to działanie z racji tego, że jest to traktowane bardzo priorytetowo – przekazał też Aleksander Bomberski.

- Natomiast jeśli chodzi o całe działanie Współpraca – obecnie zostało ok. 200 mln zł zostało już wykorzystane, kolejne 200 mln zł jeszcze jest do dyspozycji, a już mamy informację, że w ramach okresu przejściowego (PROW 2014-2020 - nowa WPR 2021-2027) jest planowane dorzucenie kolejnych 30 mln zł na działanie Współpraca – dodał gość PODR w Szepietowie.

W ramach obowiązującego jeszcze naboru PROW będzie to prawdopodobnie tylko jeden taki nabór na KŁD. Kolejne będą się odbywały już w ramach nowej WPR.