Budowę bądź modernizację targowiska gmina może zrealizować przy wsparciu udzielonym z PROW na lata 2007-2013. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75 proc. tychże kosztów.

Jak podkreślił minister rolnictwa sprzedaż produktów bezpośrednio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Dodał, że nowoczesne targowiska pozwolą konsumentom na zakup świeżych produktów wysokiej jakości.

Ponadto, jak podkreśla dziennik, termin oraz miejsce składania wniosków będzie określać właściwy urząd marszałkowski.