Zapytaliśmy w NFOŚiGW, dlaczego doszło do sytuacji zróżnicowania osób otrzymujących dotację na wapnowanie?

Więcej: Od niektórych dotacji na wapnowanie trzeba zapłacić podatek dochodowy

NFOŚiGW stwierdza, że  „nie występowała sytuacja zróżnicowania - po prostu przed datą 23 listopada 2019 r. program musiał być realizowany na podstawie obowiązujących przepisów, a wtedy jeszcze nie obowiązywały przepisy prawa zwalniające te dotacje z podatku, a rolnicy domagali się szybkich wypłat.”

Jak dodaje fundusz, z formularza wniosku wynikało, iż należy zapłacić podatek, bowiem zamieszczona była pozycja: dane urzędu skarbowego. Poza tym pracownicy stacji chemicznych informowali beneficjentów o konieczności zapłacenia podatku dochodowego.

Konieczność zapłacenia podatku dochodowego dotyczy wielu osób: do 23 listopada 2019 r., według danych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wypłacono dotacje dla 732 umów na kwotę 2 038 507,35 zł.