W ramach tego budżetu można również wspierać rolników i ogrodników.

Niderlandzkie Stowarzyszenie Rolników (LTO) podało, że ​​nowe środki pomocowe są szeroko zakrojone i dotyczą firm dostarczających żywność, gastronomii, a także rolników i ogrodników.

Według LTO przedsiębiorcy rolni będą mogą skorzystać z pakietu pomocy w przypadku spadku sprzedaży w ostatnim kwartale 2021 roku oraz w pierwszym kwartale 2022 roku. W szczególności o pomoc można się ubiegać w czwartym kwartale 2021 r., jeśli sprzedaż spadła o 20 proc. lub więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. lub pierwszym kwartałem 2020 r.

Oznacza to, że poprzedni próg finansowania został obniżony o 10 punktów procentowych. Według stowarzyszenia, podniesiono również maksymalny limit finansowania działalności rolniczej i ogrodniczej z 225 000 euro do 290 000 euro. Kwota finansowania nie powinna jednak przekraczać przypisanych kosztów stałych na dany okres.

Jednak pracodawcy, których obroty spadły, o co najmniej 20 proc, mogą również ubiegać się o dopłaty do wynagrodzenia. Wspierane byłyby również pensje pracowników zatrudnionych na czas określony. Maksymalna pomoc ma wynosić 85 proc. kosztów wynagrodzenia.