Wczoraj pytaliśmy, czy przewiduje się dodatkowe środki na działanie tak potrzebne rolnikom dotkniętym klęskami, jak "Przywracanie potencjału". 

Mamy już odpowiedź, niestety mało krzepiącą dla wszystkich oczekujących na pomoc.

"Na przyznanie wsparcia z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przewidziano 821,54 mln zł, ARiMR podpisała umowy o przyznanie pomocy z tego działania na kwotę 744 mln zł a do 23 stycznia 2015 r. wypłacono 641,68 mln zł takiego wsparcia. Co do zwiększenia limitu środków na to działanie, to ostania realokacja została dokonana 11 kwietnia 2014 roku (Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Na razie nie jest przewidywane zwiększanie budżetu tego działania" – informuje ARiMR.

Jednocześnie dodano: „Dziękuję za zwrócenie uwagi, że nazwa linku pod którym zamieszczone zostały listy, określające kolejność przyznawania pomocy rolnikom ubiegającym się o wsparcie z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych" w przeprowadzonych dotychczas naborach, nie jest adekwatna do jego zawartości.

W dostępie do tych list, jest ich 7 ponieważ tyle było naborów, nic się nie zmieniło, poprawiłem jedynie nazwę linku, tak by nie było wątpliwości co do jego zawartości” – wyjaśnił Paweł Wojcieszak, zastępca dyrektora DKS w ARiMR.