Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zwiększenie rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych. Domagają się podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126, szczególnie dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą, gdzie jest większe zużycie paliwa. Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, które z roku na rok stają się coraz wyższe. Jak odpowiedziało Ministerstwo Rolnictwa?


- Ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych - podało MRiRW w odpowiedzi na wniosek KRIR.

- Limit ten został ustalony w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ustawie budżetowej na 2013 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów gmin zostały zaplanowane środki w kwocie 720 mln zł. Natomiast uwzględniając ekspertyzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach i GUS, możliwe byłoby podwyższenie tego limitu do 112 litrów - poinformował resort.