Z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan przyznano 3 725, 7 tys. zł, z czego wykorzystano 2 546,9 tys. zł.

To najniższy procent wykorzystania środków ze wszystkich przewidzianych celów pomocy.

Jak podaje NIK, spośród 15 kontrolowanych gmin, 12 sprawnie wypłaciło 1.357 zasiłków przewidzianych rządowym programem pomocy dla rodzin rolniczych. Nieprawidłowości wystąpiły w 3 gminach: w gminie Wilków w ogóle nie przystąpiono do wypłaty tych zasiłków, tłumacząc to niewystarczającymi możliwościami organizacyjnymi; w gminie Słubice pominięto 7 uprawnionych rodzin rolniczych; w Jelczu-Laskowicach w 2 przypadkach zawyżono zasiłki.