Na dzisiejszej konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że już za miesiąc rolnicy będą mogli starać się o dotacje na pierwsze cztery, z wielu innych rolniczych przedsięwzięć przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Dwa działania będą dotyczyć przetwórstwa. Ze wsparcia przewidzianego w KPO będą mogli skorzystać zarówno sami rolnicy, jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rolnik przetwórca w KPO

- Jeśli chodzi o samych rolników, to działanie będzie wspierać rolniczy handel detaliczny. Nakierowane jest na przetwórstwo i wprowadzanie produktów rolnych do obrotu - przyznał minister Kowalczyk.

Przewidywana wysokość wsparcia na to działanie w całym okresie funkcjonowania KPO (pieniądze te można rozłożyć na jeden lub kilka wniosków) to 500 tys. zł na jednego rolnika. Refundacja będzie sięgała 50% kosztów kwalifikowanych. W takiej też wysokości można otrzymać zaliczkę na realizację złożonego wniosku o wsparcie.

- Pieniądze te będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z przetwórstwem, jak na przykład na budowę czy remont budynków gospodarczych, zakup maszyn do przetwórstwa, zakup środków transportu, ale tych do transportu artykułów rolnych - wymienił na konferencji wicepremier.

- Mam nadzieję, że rolnicy będą bardzo chętnie i licznie korzystać z tej propozycji - dodał.

Rolnicze przetwórcze przedsiębiorstwa w KPO  

W tym przypadku, paleta zadań jest podobna - czyli budowa lub adaptacja pomieszczeń do przetwórstwa, zakup maszyn i środków transportu - ale dostępne w ramach KPO środki finansowe już zdecydowanie większe.

Mikroprzedsiębiorcy (tj. zatrudniający nie więcej niż 10 osób, z obrotami nie przekraczającymi 2 mln euro) mogą liczyć na 3 mln zł dotacji w całym okresie funkcjonowania KPO, małe przedsiębiorstwa (zatrudnienie nie więcej niż 50 osób i 10 mln euro obrotów) na 10 mln zł, a średnie przedsiębiorstwa (zatrudnienie nie więcej niż 250 osób i obroty na poziomie 50 mln euro) na 15 mln zł. Refinansowane będzie 50% kosztów kwalifikowanych, i tu też możliwe jest uzyskanie 50% zaliczki.

Oferta jest skierowana zarówno do już funkcjonujących przetwórców, jak również do tych, którzy chcieliby zmienić tę działalność lub poszerzyć o przetwórstwo rolno-spożywcze.

- Te kwoty są dopasowane do lokalnego przetwórstwa. Nie ma tu dużego przetwórstwa, o skali krajowej. Raczej stawiamy tu na odbudowę lokalnego przetwórstwa. Te pieniądze powinny wystarczyć na to, aby w każdym powiecie takie lokalne przetwórnie powstały i żeby ta wartość dodana zostawała przede wszystkim u rolników oraz u przetwórców - zaznaczył w czasie konferencji minister Kowalczyk.

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

Kolejnym działaniem które będzie finansowane z KPO będzie wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Pisaliśmy o tym całkiem niedawno:

- Pomoc będzie udzielana w sposób ryczałtowy, została określona na poziomie 40 zł za metr kw. pokrycia dachowego. Dotacja będzie na poziomie nie więcej niż 500 m kw. dachu, czyli de facto nie więcej niż 20 tys. zł - poinformował Henryk Kowalczyk.

- Jest to działanie komplementarne z działaniem, które realizuje ministerstwo klimatu i środowiska - dodał.

Co więcej, jak wynika ze słów ministra, NFOŚiGW zamierza zwiększyć pulę środków na realizację swojego programu w tym temacie, gdyż przewiduje, że dzięki dotacji na wymianę dachu z budżetu KPO zainteresowanie utylizacją azbestu zwiększy się.

Pomoc dla plantatorów chmielu

Czwartym działaniem, na które będzie można - na początek - pozyskać środki z KPO, to pomoc dla producentów chmielu.

Chodzi tu o dotacje na wymianę drewnianych słupów podtrzymujących chmiel na plantacjach, impregnowanych kreozotem na takie, które użycia kreozotu nie potrzebują (kompozytowe). Celem jest likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z tą substancją.

Wsparcie będzie ryczałtowe. Młodzi rolnicy będą mogli liczyć na ok. 102 217,5 zł/ha wsparcia (70% kosztów kwalifikowanych), osoby po 40 roku życia i osoby prawne na  73 012,5 zł/ha (50%). Łącznie dofinansowaniu będzie podlegać 5 ha. 

Jak się szacuje, rolników uprawiających chmiel jest poniżej tysiąca, a plantacje skoncentrowane są głównie w woj. lubelskim. 

Realizatorem wniosków we wszystkich wymienionych działaniach będzie ARiMR. Jak poinformował minister Kowalczyk, już w najbliższych dniach Agencja ma udostępnić wzory stosownych dokumentów, a w kolejnych miesiącach resort będzie ogłaszał nabory w kolejnych obszarach rolniczych, określonych w KPO.

Jak zaznaczył podczas konferencji wicepremier, KPO został formalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską.

- Obecnie trwające dyskusje (nad KPO - dop. redakcji) są dyskusjami politycznymi. My, na podstawie tej decyzji realizujemy nabory. Po ich zrealizowaniu będziemy składać wniosek do KE o refundację i mam nadzieję że taką otrzymamy, bo nie widzę powodów, żeby tej refundacji nie było, jako że warunki, które musimy spełnić (tzw. kamienie milowe) jeśli chodzi o część rolniczą - wszystkie są spełniane lub będą spełnione w momencie realizacji wniosków - stwierdził na zakończenie konferencji Henryk Kowalczyk.

Wg danych resortu rolnictwa, 17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała Decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego budżet wynosi 35 363 500 000 EUR, tj. wg kursu 1 EUR = 4,4819 PLN, 158 471,836 mln PLN.