Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest jeszcze 500 mln zł, jednocześnie kwoty przypadające w ramach tego działania na poszczególne województwa zwiększono łącznie o 80,8 mln euro.

Jak obliczono, że na „Modernizację” jest 500 mln zł, skoro budżet działania zwiększono o  80,8 mln euro? – dopytywali rolnicy, pytanie to przekazaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa.

Ministerstwo wyjaśniło:

„W działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest aktualnie planowane przeprowadzenie naborów wojewódzkich w województwach, w których ocenia się, że pozostaną wolne środki po rozpatrzeniu wniosków złożonych we wcześniejszych naborach. W chwili obecnej ocenia się, że wolne środki umożliwiające ogłoszenie nowego naboru będą w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Łączna szacowna kwota środków pozostających do wykorzystania w tych województwach to około 500 mln zł. Kwota ta nie stanowi łącznej kwoty, o którą powiększono limity poszczególnych województw, przeliczonej na złotówki. Jest to kwota pozostająca do wykorzystana w tych województwach, po zwiększeniu limitów w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 119).

Limity podane w ww. rozporządzenia to limity na cały okres programowania. Z monitoringu prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że łączna kwota, która pozostaje do wykorzystania w tych województwach w ramach limitów, o których mowa powyżej, to około 500 mln złotych”.