Jak poinformował Kołodziej w drugim kwartale tego roku planowany jest nabór na: Korzystanie z usług doradczych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Natomiast w trzecim kwartale mają to być: Ułatwienie startu młodym rolnikom i Renty strukturalne. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku ma ruszyć nabór na: Modernizację gospodarstw rolnych, Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej i Poprawienie i rozwijanie infrastruktury... rolnictwa i leśnictwa.

Po bardzo długich i żmudnych dyskusjach dostaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na to, aby zwiększyć premię dla młodego rolnika z 50 do 75 tys. zł. Zatem w przypadkach, kiedy w tej chwili są rozpatrywane wnioski z naboru poprzedniego, jeśli rolnik wprowadzi korektę, także będzie mógł podpisać umowę na większą premię w młodym rolniku. Wszędzie tam, gdzie wcześniej wymagana była średnia województwa, dla województw została ona zmniejszona do średniej krajowej. Działanie renty strukturalne to dodatkowa pula środków 320 mln euro. W ramach tych środków jest szansa na złożenie ponad 6 tys. wniosków, z tym że kryteria dostępu będą nieco obostrzone – mówił podczas konferencji Marek Sawicki.

Poruszana też była kwestia płatności bezpośrednich. – Dzisiaj jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie jesteśmy liderem wśród krajów europejskich. Nikt w Europie szybciej, więcej i sprawniej płatności bezpośrednich nie wypłaca. Polska, mimo że to koniec marca, zakończyła już praktycznie wypłacanie płatności za rok 2009. Wypłaciliśmy już pieniądze praktycznie 99 proc. beneficjentom, pozostało kilkanaście tysięcy spraw trudnych do rozpatrzenia. Rozpoczęliśmy 15 marca też przyjmowanie wniosków na płatności za rok 2010 – zaznaczył Tomasz Kołodziej.

Na lata 2007–2013 nasz kraj ma do wykorzystania około 69 mld zł z PROW. Do chwil obecnej zawarto umowy i wydano decyzję na kwotę 30,5 mld zł. Stanowi to 44 proc. całego limitu środków. Łącznie wypłacono blisko 13,7 mld zł, w tym w pierwszym kwartale tego roku – 2,5 mld zł.

Minister poinformował też, że 29 marca brał udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W ramach spotkania odbyła się debata na temat: strategii gospodarczej UE 2020, regulacje rynkowe po 2013 r. i poprawa funkcjonowania łańcuch dostaw żywności. Sawicki podkreślił, że na jego wiosek odbyła się podczas spotkania wymiana poglądów ministrów na temat zrównoważonego rozwoju rolnictwa i WPR w nowej strategii UE.

Źródło: farmer.pl