PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Nowe płatności, nowy PROW - kompromis w sprawie przyszłej WPR coraz bliżej

Nowe płatności, nowy PROW - kompromis w sprawie przyszłej WPR coraz bliżej

Na stole negocjacyjnym w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej leży jeszcze kilka spraw. Na pytanie o płatnościach do gruntów rolnych i finansowaniu rolnictwa w latach 2014-2020 odpowiada dr Zofia Krzyżanowska, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Farmer: Na jakim etapie znajdują się negocjacje dotyczące przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, a także negocjacje w kwestiach finansowych?

Dr Zofia Krzyżanowska: Próbujemy to ustalić w gronie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej oraz z europosłami. Mieliśmy spotkanie na Litwie, z udziałem także Paolo De Castro, przewodniczącego komisji rolnictwa PE, który jest stroną negocjacji. Teraz jest nam faktycznie potrzebny kompromis pomiędzy Radą Ministrów UE, KE i Parlamentem. Sprawy Wspólnej Polityki Rolnej, które były przedmiotem negocjacji, są uzgodnione, natomiast kwestie budżetu UE, wieloletnich ram finansowych, jeszcze nie. Tak uważa parlament. Ponieważ Rada Ministrów UE nie miała uprawnień do tego, by prezentować to inaczej niż szefowie rządów [chodzi o ustalenia szefów rządów na lutowym szczycie - przyp. redakcji], dlatego obowiązuje to, co zostało ustalone; ministrowie rolnictwa nie zajmowali się tym, co ustalili szefowie rządów. Natomiast wszystkie uzgodnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej - poza budżetem - zakończyły się kompromisem w czerwcu tego roku. Także Parlament Europejski przyjął te ustalenia, ale zgłosił uwagi do tych obszarów, które były przedmiotem ustalenia na szczycie lutowym, gdzie spotkali się szefowie rządów....

Farmer: ...o jakie elementy WPR chodzi?

ZK: Chodzi o trzy sprawy: transfer środków pomiędzy filarami, capping, degresywność płatności.. Zacznijmy od pierwszej. Dotyczy ona ustaleń co do przeniesienia 25 proc. pieniędzy z drugiego filara do pierwszego, czyli z rozwoju obszarów wiejskich na płatności bezpośrednie, de facto na podniesienie dopłat bezpośrednich w państwach o najniższych płatnościach. Ustalili to szefowie państw członkowskich, wtedy jeszcze nie było mowy o środkach krajowych, a mianowicie o wyrównywaniu dopłat z budżetów państw UE...

Farmer: ...i na to jest zgoda, tzn. jest porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i szefami państw UE?

ZK: Parlament nie powiedział jeszcze „tak". To jest jeden z elementów na liście spraw wymagających ustalenia. Zapewne Parlament Europejski zgodzi się na przesunięcie środków finansowych z drugiego do pierwszego filara, bo nie będzie chciał zakłócać wynegocjowanej równowagi finansowej. Natomiast znaczenie polityczne mają capping i tak zwana degresywność. To są pozostałe elementy negocjacji, które „leżą na stole negocjacyjnym".

Farmer: Co się kryje pod pojęciami capping i degresywność, o których rolnicy bardzo często słyszą?

ZK: Capping jest wprowadzeniem limitów górnych na płatności dla beneficjenta. Np. jeżeli rolnik otrzymuje 300 tys. euro dopłat bezpośrednich w ciągu roku, to więcej dopłat otrzymać nie może, nawet jeśli dotychczas otrzymywał. To jest ustalenie pułapu górnego dopłat.

Farmer: Chodzi tylko o pierwszy filar Wspólnej Polityki Rolnej?

ZK: Tak, chodzi tylko o dopłaty bezpośrednie. To jest maksymalna kwota płatności na beneficjenta, kwota na gospodarstwo. Przeciwko temu rozwiązaniu protestowało wiele krajów i w związku z tym capping został uzgodniony na szczycie jako opcja dla państw członkowskich. Można zatem powiedzieć, że jest dobrowolny, czyli faktycznie nie będzie stosowany. Teraz czekamy, co na ten temat powie Parlament Europejski. Jednocześnie ustalono w lutym, że jeżeli gospodarstwo otrzymuje w ramach płatności bezpośrednich powyżej 150 tys. euro, to płatności powyżej tej kwoty zostaną obniżone o 5 procent. - i to jest wspomniana przeze mnie degresywność.

Farmer: To zmniejszenie ma być przesunięte na drugi filar WPR...

ZK: Tak, te środki finansowe tam mają trafiać [drugi filar WPR to pieniądze na rozwój obszarów wiejskich - przyp. redakcji], ale jeżeli w gospodarstwie jest zatrudniana najemna siła robocza, to redukcja dopłat jest pomniejszana o koszty zatrudnienia pracowników. Poza tym, redukcja dopłat nie dotyczy komponentu zazielenienia. Płatności bezpośrednie mają się składać m.in. z części podstawowej i części zielonej, która jest uzależniona od spełnienia określonych praktyk środowiskowych.

Farmer: Kiedy możemy się spodziewać finału w sprawie powyższych ustaleń? ZK: Przewodniczacy De Castro powiedział, że będzie chciał do końca września uzyskać porozumienie z prezydencją i KE. Farmer: Czy szefowie państw UE zgodzili się w kwestii degresywności...?

ZK: Kompromis czerwcowy zakłada obowiązkową degresywność na poziomie 5% dla beneficjentów otrzymujących powyżej 150 tys. euro. Państwo członkowskie możę jednak wybrać w zamian płatność redystrybucyjną ( tzw. płatność do. pierwszych hektarów. )

Farmer: Chodzi o powiększenie płatności bezpośrednich dla najmniejszych gospodarstw... w ramach tej samej puli finansowej?

ZK: Tak, jeżeli kraj członkowski wykorzysta co najmniej 5 proc. środków przeznaczonych na płatności do pierwszych hektarów), to nie musi realizować degresywności.

Farmer: Pierwsze hektary, do ilu..., o jakich gospodarstwach mówimy?

ZK: Do 30 ha.

Farmer: Te sprawy są na stole negocjacyjnym. Jakie rozwiązania uzna za najlepsze dla nas minister rolnictwa?

ZK: Analizujemy obecnie zapisy prawne i podejmiemy wkrótce stosowne decyzje. Generalnie łatwiej jest wprowadzić ten mechanizm w kraju, w którym jest więcej dużych gospodarstw i niewiele tych mniejszych, bo wówczas można niedużą kwotę przesunąć i przyznać tym gospodarstwom znaczne powiększenie dopłat. W takim kraju, jak Polska, sytuacja jest odwrotna. Tych gospodarstw, które mają duże płatności, jest niewiele a cała duża grupa, 60-70 proc. to gospodarstwa mniejsze. Oznacza to, że przy znaczących cięciach dopłat w dużych gospodarstwach niewielkie będzie podniesienie płatności w małych gospodarstwach. Dlatego przyglądamy się bardzo dokładnie temu rozwiązaniu.

Farmer: Wróćmy do przesunięcia środków finansowych z drugiego do pierwszego filara. Polska jest za tym rozwiązaniem?

ZK: Tak, rozważamy takie rozwiązanie.

Farmer: Minister rolnictwa powiedział, że płatność na hektar wyniesie w przyszłym roku 240 euro. Taka stawka będzie obowiązywała w przyszłym roku. Sprawą otwartą jest wysokość dopłat w kolejnych latach, gdyż nie ma jeszcze tych ustaleń, o których Pani mówiła.

ZK: Ostateczną decyzję chcielibyśmy podjąć wtedy, gdy będziemy znali końcowe ustalenia finansowe.

Farmer: Przyszły rok będzie rokiem przejściowym i płatność do hektara będzie wyliczana inaczej niż w kolejnych latach do 2020 roku?

ZK: Rok 2014, będzie podobny jak rok 2013, jeżeli chodzi o płatności do gruntów rolnych. Warunki i zasady będą zbliżone. Nowy system WPR budujemy od 2015 roku.

Farmer: Ale nie ma przecież pewności, że ustalenia budżetowe zapadną w tym roku? A jak się przesuną na kolejny?

ZK: Cała reforma Wspólnej Polityki Rolnej wchodzi w życie od 2015 roku.

Farmer: Zazielenienie także od 2015 roku?

ZK: Tak. Wiele decyzji i wiele wyborów będzie zależało od państwa członkowskiego UE. Chcemy się dobrze przygotować, żeby rolnikom z wyprzedzeniem powiedzieć, co ich czeka od roku 2015.

Farmer: Jeżeli rok 2014 będzie taki sam jak 2013, to jaka będzie stawka płatności do hektara?

ZK: Chcemy żeby to było około 240 euro, ż różnych źródeł finansowania.

Farmer: Pierwsze wnioski PROW na lata 2014-2020 będą przyjmowane w 2015 roku. Co dziś można powiedzieć o nowych działaniach i na które z nich Ministerstwo Rolnictwa będzie kładło nacisk? Czy będą duże różnice pomiędzy nowym PROW, a obecnym?

ZK: Nowy PROW będzie się różnił nie tyle co do naszych priorytetów, bo i w obecnym i w przyszłym programie stawiamy na poprawę konkurencyjności sektora, stawiamy tym na modernizację gospodarstw, Chcemy wzmocnienia gospodarstw rolnych pod względem inwestycyjnym i kapitałowym. Zależy nam na wsparciu gospodarstw, które są jak gdyby na granicy, czyli bez inwestycji nie będą się rozwijały, a przy wsparciu finansowym z PROW wypracują wartość dodaną.

Farmer: Jakie są to gospodarstwa, ilu hektarowe?

ZK: Raczej posługujemy się tutaj wielkością ekonomiczną gospodarstw. Jest to wielkość w zakresie 15- 100 tys. euro.

Farmer: W nowej perspektywie finansowej mają być wspierane gospodarstwa produkujące trzodę chlewną. Czy będzie wspierany zakup maszyn?

ZK: Szczegółowe informacje będą znane po konsultacjach i uzgodnieniach z Komisją Europejską. Prowadzimy konsultacje społeczne , prezentując propozycje, co do nowego PROW. Nowe działania mają być ukierunkowane na realizację określonych priorytetów Dla nas ważne są gospodarstwa rodzinne, które mogą działać w większym stopniu na rynkach lokalnych i prowadzić sprzedaż bezpośrednią dla konsumentów. Zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia małych gospodarstw, ich domownicy i właściciele nie znajdą pracy w dzisiejszych warunkach gospodarczych. Będą przygotowane działania, które pomogą w produkcji tym małym gospodarstwom, by ich produkty znalazły się na lokalnych rynkach. Chcemy, żeby dla konsumentów, którzy dokonują wyborów, produkty takie miały wysoką jakość. Wartość dodaną może przechwytywać producent, który wytwarza produkty, a pośrednik. To będzie nowe podejście do mniejszych gospodarstw.

Farmer: Czy zmieni się finansowanie działań w nowym PROW?

ZK: Montaż finansowy pozostanie podobny jak w PROW 2007-2013 również dla beneficjentów Mazowsza.

Farmer: Jakie środki finansowe będą szły na polską wieś w ramach PROW, a jakie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego?

ZK: Wiemy, które działania chcielibyśmy wpisać na poziom finansowania regionalnego.. Chodzi o internet, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, usługi społeczne. . Te działania będą realizowane w projektach rozwoju regionalnego. . Projekty regionalne ukażą możliwości i potrzeby dotyczące środków finansowych, które będą włączone w rozwój obszarów wiejskich. Propozycje marszałków, które w tej chwili spływają do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dadzą nam zakres działań i odpowiednie środki finansowe.

Farmer: Kiedy będą znane szczegóły nowych działań? Kiedy rolnicy będą mogli z nimi się zapoznać i zdecydować, jakie projekty chcą realizować od 2015 roku?

ZK: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo będą trwały negocjacje z Komisją Europejską. Czy wystarczą trzy miesiące, czy może pół roku? Negocjacje poprzednich programów trwały około pół roku. Nie mając zgody Komisji, nie można ogłaszać rolnikom zasad, na jakich będą ubiegali się o wsparcie. Czekamy na podstawy prawne z Komisji, które będą znane w listopadzie, tak przynajmniej zapowiadają urzędnicy w Brukseli. Działamy obecnie na projektach prawnych. Pamiętajmy o zasadzie: jeśli wszystko nie jest uzgodnione, to nic nie jest uzgodnione. Podczas ostatniej nieformalnej rady ministrów rolnictwa UE ministrowie apelowali o przyspieszenie prac w KE. Przypomnę, zasadę nowego podejścia że nie będziemy rozliczani z wydawania pieniędzy, lecz z realizacji celów.

Farmer: Jak będzie wyglądała pomoc krajowa w nowej perspektywie finansowej? Czy Polska powieli te instrumenty, które są obecnie realizowane?

ZK: Będą nowe wytyczne dla nowego okresu do 2020 roku. Komisja Europejska jeszcze ich nie przedstawiła. . Na razie zbierała informacje i postulaty od państw członkowskich. Można się spodziewać, że programy pomocy krajowej będą ograniczone, żeby nie zakłócać warunków konkurencji na jednolitym rynku UE. Komisja zezwala najchętniej na działania środowiskowe i na poprawę dobrostanu zwierząt, ale w takie działania mało który producent będzie chciał „wchodzić". Naszych rolników interesują kredyty, warunki zakupu ziemi i ubezpieczenia rolne. Dużo zależy od możliwości naszego budżetu. Wsparcie zakupu ziemi na poziomie 10 proc. całej inwestycji to dla nas za mało. Taka możliwość nie przełoży się na powiększanie gospodarstw rolnych.

Farmer: Wiedza jest potrzebna rolnikom. Kiedy zakończą się ustalenia dotyczące przyszłej WPR, trzeba je będzie przekazać producentom.

ZK: Rolnicy, nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat, powinni w większym stopniu korzystać z wiedzy i doradztwa rolniczego. Nie chcemy, żeby na wieś trafiały wypaczone informacje. Będziemy przekazywać konkretną wiedzę dla poszczególnych grup producentów, którzy będą świadomie podejmowali decyzje produkcyjne w okresie do 2020 roku. Generalna zasada wsparcia unijnego w ramach WPR zakłada że nie stosuje się wspierania określonej produkcji, a dopłaty stwarzają stabilniejsze warunki finansowe gospodarowania. Rolnicy w większym stopniu powinni podejmować decyzje w oparciu o sygnały rynkowe a nie stosowane dopłat bezpośrednie.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.

Radosław IwańskiPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • Mowa trawa 2013-10-02 16:33:55
    Bla, bala, bla ....

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.