Tak zwane wnioski spersonalizowane, które otrzymają w tym roku rolnicy będą zawierały, poza danymi osobowymi rolnika i informacjami o działkach ewidencyjnych także dane dotyczące działek rolnych. Informacje te wpisane do formularzy będą pochodziły z dokumentów, które rolnicy składali w poprzednim roku.

Jacek Lupa: ARiMR: taki apel do rolników przede wszystkim żeby sprawdzili ten wniosek spersonalizowany gdyż mogło się zmienić coś w sytuacji rolnika: grupa upraw mogła się zmienić, obszar czy kształt działki.

To rolnicy podpisuję się pod wnioskami i do nich należy poprawienie ewentualnych błędów. Zdaniem Agencji Restrukturyzacji jedyną nowością będzie przypisanie stad zwierząt do określonych gospodarstw.

Jacek Lupa: ARiMR: z tyłu tej karty będzie oświadczenie wnioskodawcy gdzie będzie musiał podać na której działce ewidencyjnej znajduje się siedziba stada. Zmiana ta wynika z wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności. Jeden z jej podstawowych wymogów jest przestrzeganie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk