Od połowy lutego zabrakło limitu pomocy de minimis. Ostatni limit dla Polski wynosił 225,7 mln euro – czyli 1 proc. naszej wartości produkcji rolnej. Rozliczany był (i jest) w systemie trzyletnim, więc od stycznia limit należny za 2019 rok został zwiększony o ok. 1/3  – wszystko w ramach dotychczasowych uregulowań.

Ten limit wyczerpał się szybko, w zasadzie od połowy lutego licznik Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej nie pokazuje wzrostu, choć minister nie opublikował obwieszczenia o wykorzystaniu limitu – ostatnie takie obwieszczenie pochodzi z  4 lutego 2019 r. i głosi, że wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 stycznia 2019 r. wynosi w rolnictwie 162 717 272,52 euro.

Więcej: Kończy się limit pomocy de minimis

Natomiast aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 11.03.2019 wynosi 225 041 565,68 euro, co stanowi 99,71% - to informacja podawana dziś w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej.

Jak informuje MRiRW, „w związku z  wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, od dnia wykorzystania do dnia 13 marca 2019 r. włącznie, żadna nowa pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) nie może być udzielana.

Od 14 marca wchodzi w życie nowe rozporządzenie KE.”

Zgodnie z nim, trzyletni limit dla Polski to 295 932 125 euro. Mógłby wynosić 355 118 550 euro, gdyby Polska zdecydowała się na skorzystanie z możliwości odstępstwa sektorowego i prowadziła centralny rejestr pomocy. Limit dla rolnika mógłby być wówczas zwiększony do 25 tys. euro.

Niestety MRiRW nie wyjaśniło, czy skorzystamy z tej możliwości.