Przypomnijmy, że limit jest rozliczany w systemie trzyletnim.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 12.01.2021 wynosi 216 880 154,39 euro, co stanowi 73,29% - podaje dziś licznik tej pomocy.

Więcej o limicie de minimis:

Limit de minimis poza sferą zainteresowania MRiRW?

Czy w Polsce można wprowadzić wyższy limit de minimis?

Zatem od 1 stycznia ruszyła pomoc udzielana w ramach de minimis, wstrzymana prawie pięć miesięcy temu. 13 sierpnia 2020 roku w obwieszczeniu minister rolnictwa i rozwoju wsi podał, że trzyletni limit – 295 932 125,00 euro – został wykorzystany 7 sierpnia 2020 roku, co oznaczało wstrzymanie udzielania tej pomocy.

Na ten rodzaj pomocy w obecnym roku przypada więc ok. 78 mln euro. To nieco mniej niż wynikałoby z prostego podzielania na trzy lata dostępnego aktualnie limitu, gdyż był on zwiększony w 2019 roku z 1 do 1,25 proc. rocznej produkcji.

Od dwóch lat wszelka udzielana pomoc była wliczana do limitu de minimis i powodowała szybkie wyczerpanie limitu.

Więcej: Kiedy ruszy pomoc de minimis?

Krach systemu opartego na de minimis

Limit dla Polski wyznaczony w wysokości 295.932.125 euro w okresie trzyletnim ma obowiązywać do końca 2027 roku. Polska nie korzysta z możliwości zwiększenia limitu na jedno przedsiębiorstwo do 25 tys. euro, a krajowego do 1,5 proc. rocznej produkcji – co dopuszczają unijne przepisy.