ARiMR podsumowała dane z wniosków o płatności, jakie złożyli w tym roku rolnicy. Jak podaje, wnioskowano o dopłaty do:

(kolejno: rodzaj płatności; liczba rolników; powierzchnia/liczba/ilość )

Jednolita płatność obszarowa:  1 319 514 14 – 14 286 971,08 ha

Płatność za zazielenienie:  1 319 514 -  14 286 971,08 ha

Płatność dodatkowa:  881 894 - 7 062 774,15 ha

Płatność dla młodych rolników:  148 980 - 1 671 400,16 ha

Płatność do bydła:  227 127 - 2 532 224 szt.

Płatność do krów:  153 673 - 1 756 031 szt.

Płatność do owiec:  3 944 - 198 337 szt.

Płatność do kóz:  1 120 - 21 007 szt.

Płatność do strączkowych na ziarno (<=75 ha): 93 332 - 300 721,28 ha

Płatność do strączkowych na ziarno (>75 ha): 182 - 9 193,93 ha

Płatność do pastewnych:  71 647 - 167 269,96 ha

Płatność do chmielu:  710 - 1 697,72 ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych:  4 460 - 35 110,47 ha

Płatność do buraków cukrowych:  32 588 - 234 511,04 ha

Płatność do pomidorów:  882 - 3 652,49 ha

Płatność do truskawek: 43 974 - 40 356,22 ha

Płatność do lnu: 767 - 5 075,47 ha

Płatność do konopi włóknistych: 177 - 1 707,51 ha

Tytoń - grupa Virginia: 8 021 - 22 556 657,86 kg

Tytoń - grupa pozostałe: 5 473 - 17 978 993,01 kg

Koperty finansowe, dostępne w tym roku dla danej płatności, podaliśmy tu:

ARiMR wciąż nie wie, ilu rolników o jakie płatności wnioskuje w tym roku