Redukcja dotyczy więc gospodarstw o powierzchni większej niż 22 ha. Szacuje się, że jest ich w Polsce ok. 117 tys., a kwota redukcji wyniesie 101 mln euro.

Kwota redukcji wynosi 10 proc. nadwyżki łącznej kwoty płatności (unijnych i krajowych) ponad 5000 euro. Jeśli natomiast łączna kwota płatności (unijnych i krajowych) przewyższa 300 000 euro (w Polsce jest takich gospodarstw ok. 240), redukcja jest powiększona o kwotę odpowiadającą 4 proc. nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300 000 euro. Kwota redukcji nie może jednak przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, które mają zostać przyznane rolnikowi za dany rok.

„Na osłodę” trzeba odnotować, że kwoty uzyskane w państwie członkowskim w związku ze stosowaniem modulacji powiększają środki przeznaczone na finansowanie instrumentów wspierania rozwoju obszarów wiejskich – w przypadku Polski kwota ta wyniesie 1,1 mln euro.

O tym „mechanizmie modulacji” Ministerstwo Rolnictwa 16 lutego powiadomiło sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.