Rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów stanowią element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi pod warunkiem, że ich szerokość nie przekracza dwóch metrów. Powierzchnia ta zalicza się do całkowitej powierzchni działki rolnej uwzględnianej jako obszar kwalifikujący się do uzyskania pomocy finansowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Takie uregulowanie zawiera projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości.

Ma ono wejść w życie 15 marca 2015 roku, razem z planowaną ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Jutro ustawą ma się zająć sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.