W ramach Działania 2.3 Program olnośrodowiskowy oraz Inwestycyjne nieprodukcyjne znalazł się Pakiet 7, obejmujący  ochronę lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Jego celem jest ochrona szczególnie cennych ras/odmian/rodów zwierząt gospodarskich, których niska liczebność stwarza zagrożenie ich wyginięcia. Lokalne rasy mogą być utrzymywane w warunkach produkcji ekstensywnej i przy ubogich zasobach paszowych. Równocześnie bywają źródłem produktów o unikalnej jakości. Dają czasem jedyną szansę na zagospodarowanie niektórych obszarów. Nie bez znaczenia jest rola, jaką pełniły w historii regionów, z których się wywodzą, ich związki z tradycją i kulturą lokalnych społeczności. W obecnej wersji projektu znacznie rozszerzony został zakres ras objętych ochroną.

Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich obejmuje:

Bydło – rasy bydła, dla których realizowane są lub będą programy hodowlane ochrony zasobów genetycznych: polska czerwona, białogrzbieta, polska czerwono-biała i polska czarno-biała.

Konie – rasy koni, dla których realizowane są programy ochrony: konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń śląski i koń wielkopolski.

Owce – rasy i odmiany owiec, dla których realizowany jest program ochrony: polska owca górska odmiany barwnej, wrzosówka, świniarka, owca olkuska, merynos odmiany barwnej, polska owca nizinna odmiany uhruskiej, owca wielkopolska, polska owca nizinna odmiany żelaźnieńskiej, korideil, owca kamieniecka, owca pomorska, merynos polski w starym typie i cakiel podhalański.

Kozy – odtworzenie i zachowanie rasy kóz karpackich.

Świnie – rasy świń, dla których realizowane będą programy ochrony zasobów genetycznych: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra.

Kury – zachowanie lokalnych ras kur obejmuje rasy (rody) kur, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych: Zielononóżka kuropatwiana (Z11 i Zk), Żółtonóżka kuropatwiana (Ż33), Polar (Pb), Karmazyn/Rohde Island Red (R11), Rohde Island Red (K22), Rohde Osland White (A33), Sussex (S66, Leghorn (H22 i G99).

Kaczki – rasy/rody/linie kaczek, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych: Pekin P-33, Pekin P-11, Pekin P-22, Minikaczka K-2, rody KhO-1 i LsA, Pekin P-8, Pekin P-9.

Gęsi – rasy/odmiany gęsi, dla których realizowany jest program ochrony: Garbonosa (Ga), Kartuska (Ka), Kielecka (Ki), Lubelska (Lu), Podkarpacka (Pd), Zatorska (ZD-1), Pomorska (Po), Suwalska (Su), Rypińska (Ry), Biłgorajska (Bi), Landem (LsD-01), Roman (Ro)i Słowacka (Sł).

Królik  – króliki rasy białej popielniańskiej, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych.

Szynszyle – szynszyla beżowa, dla której realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych.

Lisy – lisy pospolite dwóch odmian mutacyjnych: pastelowe i białoszyjne, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych.

Tchórze hodowlane – tchórze hodowlane trzech typów barwnych: popielate, pomarańczowe i cytrynowe, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych.

Nutrie – nutrie standardowe odmian barwnych: biała niealbinotyczna, bursztynowo-złocista, perłowa, pastelowa oraz czarna dominująca, dla których realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych.

Pszczoły – linie pszczół rasy środkowoeuropejskiej: Augustowska, Kampinoska, Północna i Asta, dla których realizowane są programy ochrony zasobów genetycznych.

Karp – lokalne linie karpia: Karp gołyski, zatorski, starzawski, knyszyński, ukraiński i litewski.

Pstraąg tęczowy – dwa polskie szczepy pstrąga tęczowego: szczep wiosennego tarła i szczep jesiennego tarła.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów – m. in. wymogów i proponowanych płatności oraz całość projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Źródło "Farmer" 10/2006