- Od 1 kwietnia br. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać do ARiMR wnioski o dofinansowanie na swoje funkcjonowanie w roku 2022 - poinformował dziś na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Będzie to już piąty rok tego typu naborów. Pieniądze na wsparcie działalności KGW pochodzą z krajowego budżetu.

- Przez te kilka lat powstało bardzo dużo kół gospodyń wiejskich. W rejestrze ARiMR jest ich już prawie 11 tys., a zrzeszają blisko 300 tys. osób (kobiet i mężczyzn) - dodał Wicepremier.

- KGW wpisały się już przez te lata znakomicie w krajobraz polskiej wsi. Są niezwykle aktywne społecznie, bardzo widoczne w wielu dziedzinach, podczas wszelkich uroczystości, ale też znakomicie promują polską żywność, dobrą kuchnię, a w ostatnim czasie, bardzo aktywnie Koła włączały się w promocję szczepień w okresie pandemii - wymieniał na konferencji minister Kowalczyk.

- Ostatnie tygodnie to znowu ogromna praca KGW, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy - dodał szef resortu rolnictwa, dziękując jednocześnie członkiniom zaangażowanych Kół za okazane serce.

- Ale najważniejsze, że udało się wyciągnąć Panie z domów. W ostatnich latach prace w rolnictwie już nie są pracami wspólnymi, jak to jeszcze kilkadziesiąt lat temu było. Tymczasem kontakty sąsiedzkie są bardzo ważne i to właśnie KGW na nowo umożliwiły. Jak powstawała ustawa o KGW przed kilku laty, nawet nie sądziłem, że będzie miała takie znakomite efekty. Tak więc życzymy dalszego rozwoju - zaznaczył również Henryk Kowalczyk.

- Od 2018 roku możemy mówić o prawdziwym renesansie KGW - dodała na konferencji Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

- Przyjęta wówczas ustawa pozwoliła wielu Kołom, mimo wieloletniej tradycji, ponownie się zaktywizować. Powstało także wiele nowych KGW - to pokazuje że ta nowa forma dająca osobowość prawną była potrzebna - stwierdziła Anna Gembicka.

Na realizację działań statutowych KGW przeznaczono w tym roku 70 mln zł z budżetu państwa. Podobnie jak w poprzednich latach, beneficjentami pomocy mogą być tylko koła zarejestrowane w ARiMR, zarówno te, które działają już od kilku lat, jak i te, które zdecydują się zarejestrować dopiero w tym roku.

Na 5 tys. zł wsparcia mogą liczyć koła liczące do 30 członków, na 6 tys. zł - koła od 31 do 75 członków, a na 7 tys. zł KGW liczące ponad 75 członków.

Jak określono cele statutowe?

- prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w społecznościach wiejskich

- prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich

- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

Jak podała Anna Gembicka, wartość przyznanej pomocy finansowanej KGW rosła rok do roku. W 2018 roku było to ponad 16 mln zł, w 2019 r. - prawie 30 mln zł, w 2020 r. - blisko 33 mln zł, a w ubiegłym roku prawie 56 mln zł.

Według danych Anny Gembickiej, środki te są bardzo różnie wykorzystywane. Część kół przeznacza je np. na remonty świetlic, inne na wyjazdy lub na organizację wydarzeń promujących zdrową żywność, daną gminę czy powiat. - Kreatywność Pań i Panów z KGW jest niesamowicie duża - zaznaczyła wiceminister.

- Mam nadzieję, że w tym roku również będziemy mieli do czynienia z dużym zainteresowaniem KGW uzyskaniem dodatkowych środków na swoją działalność - dodała.

- Nabór wniosków o pomoc dla KGW będzie trwał do 30 września br. - poinformowała obecna także na konferencji Halina Szymańska, Prezes ARiMR.

Dodała, że pozyskane środki będzie trzeba wykorzystać do końca 2022 r, a rozliczyć się z poniesionych wydatków do końca stycznia 2023 r. 

Treść wniosku nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

- Prosimy, aby Koła dokładnie sprawdziły zapisy w rejestrach dotyczące faktycznej liczby członków, bowiem pracownicy Agencji będą weryfikować złożone wnioski zgodnie ze złożonymi wcześniej danymi - zaapelowała Prezes Szymańska.