Przeciwdziałanie degradacji gleby - cele środowiskowe, ale i poprawa warunków funkcjonowania rolnictwa to główne cele programu wapnowania.

Jak mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk, pod względem merytorycznym wapnowaniem zajmą się stacje chemiczne, a pod względem finansowym – Wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stąd zorganizowanie dziś w Ministerstwie Środowiska uroczystego podpisania porozumienia między nimi i ministerstwami.

- Polskie gleby z natury, ze względu na swoją strukturę i mineralne pochodzenie, w zdecydowanej większości są glebami, które ulegają naturalnym procesom zakwaszenia – mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Stąd wynika konieczność wapnowania. – Program, który dzisiaj w sposób formalny rusza, jest programem, który ma przynieść szybkie efekty dla znacznej części rolników jeszcze w tym roku. Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest oczywiście posiadanie aktualnego badania gleb, z którego wynikają potrzeby nawozowe i określenie - dokonywane przez analizy w stacjach chemiczno-rolniczych - tych potrzeb związanych z wapnowaniem.

Minister dodał, że badania glebowe są ważne 4 lata i nie muszą być powtarzane na użytek programu wapnowania, jeśli są ważne. Pozostali rolnicy, chcący skorzystać z programu, powinni pobierać próbki gleb i zgłaszać się z nimi do stacji chemiczno-rolniczych.

- Od 1 sierpnia można już będzie składać wnioski w tym programie, czyli bardzo szybko – mówił minister Ardanowski. - Chodzi o to, żebyśmy bardzo dużo z tego programu mogli zrealizować w najbardziej optymalnym okresie dla wysiewania nawozów wapniowych – czyli w systemie czy w zespole uprawek pożniwnych, tych które rozpoczynają się od żniw, od rżyska i przez kolejne uprawki do jesieni, do czasu siewu jesiennego bądź do wiosny są najlepszym okresem, kiedy można to wapno wysiewać.

Minister podkreślił, że wapnowanie ma też wpływ na gospodarowanie wodą, będące dużym problemem. Od sierpnia będzie nabór wniosków z PROW na systemy nawodnień w gospodarstwach, a w przyszłym roku ruszy program budowy dużych zbiorników.

Zapowiedziano korekty finansowe, jeśli okaże się, że zaplanowane na cel wapnowania 300 mln zł okaże się niewystarczające.

Więcej o programie:

Gdzie zgłaszać się w sprawie wapnowania?