W br. o wszystkie te trzy dopłaty można ubiegać się wypełniając jeden wniosek. Można go dostarczyć bezpośrednio do biura powiatowego Agencji albo przekazać przez internet - poinformowała ARiMR.

Elektroniczny formularz wniosku został tak przygotowany, że identyfikuje błędy powstałe podczas jego wypełniania i informuje o tym, a jeżeli pomyłka nie zostanie usunięta, nie pozwala na wysłanie dokumentu.

W wypełnieniu e-wniosku pomaga instrukcja zamieszczona ma stronie ARiMR. Aby skorzystać e-wniosku trzeba mieć swój login i kod dostępu do specjalnego systemu informatycznego. Można go dostać wypełniając stosowny wniosek, który jest umieszczony na stronie Agencji. Wypełniony formularz trzeba złożyć we właściwym biurze powiatowym ARiMR, tam zostanie nadany login i kod dostępu, z którego można korzystać bez ograniczeń czasowych.

W 2012 r. ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłatę do tytoniu. Będą one przysługiwały producentom tytoniu typu Virginia i Burley oraz tzw. odmian ciemnych.

ARiMR przejmuje - po raz pierwszy - od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie tzw. płatności uzupełniającej, która przysługuje producentom tytoniu i skrobi.

Nadal rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do chowu owiec, w tym po raz pierwszy z dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. Oprócz tego dopłaty przysługują także rolników z podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego.

Kolejnym tegorocznym novum jest zmiana zasad przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin, truskawek).

W sumie na jednym formularzu, rolnik może starać się w 2012 r. o przyznanie dopłaty do: ziemi (jednolitą płatność obszarową), do grupy upraw podstawowych (np. zbóż), do uprawy chmielu oraz roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. płatność zwierzęca), jak również do tytoniu, skrobi, uprawy roślin strączkowych i motylkowych, uprawy buraków (płatność cukrowa), pomidorów, owoców miękkich, do chowu krów oraz owiec.

Mniej więcej 700 tys. rolników ubiega się rocznie o tzw. dopłaty ONW, czyli z tytułu gospodarowania na terenach niekorzystnych rolniczo np. górskich, gdzie uprawa ziemi wymaga dodatkowych kosztów i większego nakładu pracy. Wysokość pomocy finansowej zależy m.in. od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Na obszarach nizinnych stawka ONW - w pierwszej strefie - wynosi 179 zł/ha, w drugiej strefie (przy pochyłościach terenu przekraczających 12 stopni) - 264 zł/ha. Na obszarach górskich, do których zalicza się gminy, gdzie ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m., rolnik otrzymuje 320 zł/ha.

Dodatkowe wsparcie przysługuje też rolnikom prowadzącym tzw. programy rolno-środowiskowe np. zajmującym się rolnictwem ekologicznym, prowadzącym ekstensywną gospodarkę na łąkach i pastwiskach czy zajmującym się ochroną środowiska.

W ubiegłym roku o unijne dopłaty wnioskowało ponad 1,3 mln rolników.