Na dopłaty w 2015 roku agencja ma ponad 3 i pół miliarda euro – informował minister Marek Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej w MRiRW.

- Po 10 latach doświadczeń w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce odważnie zmieniłem zasady wsparcia finansowego – oświadczył. – Chcę w tej perspektywie bardzo mocno postawić na finansowanie rodzinnych gospodarstw, małych i średnich, na dodatkowe wsparcie gospodarstw młodych rolników, a także na promocję rolników aktywnych i rolników produkcyjnych. Tym celom przyporządkowane są oba filary Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno zmiany w dopłatach bezpośrednich, jak i zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od 16 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o  dopłaty bezpośrednie.

- Podstawowym terminem jest termin od 16 marca do 15 maja – mówił prezes ARiMR Andrzej Gross. - Wnioski złożone po 9 czerwca – chciałbym to podkreślić - nie zostaną rozpatrzone.

Na jednym formularzu wniosku można jednocześnie ubiegać się o:

płatności bezpośrednie,

 płatności powierzchniowe PROW 2007-2013 (kontynuacyjne) oraz PROW 2014-2020 (nowe zobowiązania) dla działań:

• płatności ONW,

• płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne,

• płatności ekologiczne,

• pomoc na zalesianie.

Jak mówił Andrzej Gross, cele nowego systemu płatności bezpośrednich w Polsce: to szczególne wsparcie aktywnych, małych i średnich gospodarstw, które mają szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków, a także wsparcie produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości, restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego.

Od aktywności rolnika zależy wysokość dopłat – podkreślił prezes. Płatność podstawowa (JPO + zazielenienie) wyniesie ok. 180 EUR/ha. Średnia płatność wyniesie ok. 243 EUR/ha, natomiast aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 EUR/ha.

- Rolnicy! Chcecie pieniędzy w grudniu, ciągle to od was słyszę – złóżcie wnioski w marcu – zaapelował minister. - Wnioski złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane, najlepiej wyrobić się do 15 maja.