W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 nastąpi pewne zbliżenie stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami – zapowiedziała Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW podczas wczorajszej konferencji „Farmera” na Stadionie Narodowym.

Spowoduje to w poszczególnych państwach członkowskich podwyższenie średnich dopłat lub ich zmniejszenie. - W przypadku Polski praktycznie będziemy na poziomie zbliżonym – wzrost o 1 proc. – dodała.

Istnieje możliwość przenoszenia środków w ramach koperty przyznanej poszczególnym państwom: do 15 proc. z I do II filara lub do 25 proc. - odwrotnie.

Od 2015 r. system dopłat bezpośrednich będzie składał się z kilku komponentów:

- 30 proc. koperty państwo przeznacza na zazielenienie

- a do 2 proc. na zwiększenie dopłat dla młodych rolników

- istnieje możliwość stosowania płatności dla małych gospodarstw

- możliwe jest wsparcie specjalne – powiązanie z produkcją

- są przewidziane płatności do pierwszych hektarów

- a także płatności do obszarów z ograniczeniami naturalnymi.

Czyli takie a’la ONW w I filarze. Polska raczej nie skorzysta z tej możliwości – dodała dyrektor.

Do dopłat będzie się kwalifikowała każda powierzchnia wykorzystywana do działalności rolniczej: kryteria ustala państwo, u nas będą stosowane w zasadzie dotychczasowe kryteria. Do płatności będą włączone grunty, które dotąd nie spełniały wymogów dobrej kultury, tzw. DR10, które na dzień 30 czerwca 2003 r. nie spełniały wymogów – zapowiedziała.

- Nie można starać się o płatności w innych komponentach bez starania się o płatności „zielone” – wyjaśniła. Wymaga to prowadzenia 2-3 upraw. Z dywersyfikacji zwolnione jednak będą gospodarstwa, które mają poniżej 10 ha gruntów.