To jedna ze zmian proponowanych w projekcie „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli”.

Projekt zakłada, że od 2019 roku płatności obszarowe z PROW będą wypłacane nie od 16 października, ale od 1 grudnia, tj. w terminie analogicznym jak dla płatności bezpośrednich.

Jednocześnie dopuszczono możliwość wypłaty zaliczek płatności obszarowych PROW. Dotąd tłumaczono, że nie ma takiej potrzeby, skoro od 16 października te płatności obszarowe mogą być płacone w pełnej wysokości.

Płatności obszarowe dotyczą w ramach PROW:

- obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

- Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

- działania Rolnictwo ekologiczne

- poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej.