Przypomnijmy, że wnioski o dopłaty do nasion od tego roku mają być przyjmowane w ARiMR przez miesiąc – od 25 maja do 25 czerwca. Jak uznano, to wystarczy na złożenie wniosków, zawsze większość ich składano dopiero w czerwcu, a rozpatrywanie jest możliwe dopiero na koniec roku, po określeniu stawek.

Wnioski dotyczą  faktur wystawionych od 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku.

Więcej: Wnioski o dopłaty do nasion (zbierane) w ciągu miesiąca

Sytuacja związana z dopłatami do nasion stała się wyjątkowo napięta po zapowiedzi ministra dotyczącej ograniczania tych dopłat już od 2020 roku.

- A już od 2020 r. dopłaty do materiału siewnego będą tylko i wyłącznie do ziemniaków i roślin strączkowych – w lutym opublikowano taką wypowiedź ministra Ardanowskiego ze spotkania z rolnikami z powiatu toruńskiego.

Więcej: Dopłaty do nasion będą ograniczane

Żadnych zmian w przepisach określających zasady wypłaty dopłat do nasion nie opublikowano jednak do tej pory. Od poniedziałku 25 maja można będzie składać wnioski o dopłaty – zatem powinny być one wypłacone na podstawie dotychczasowych zasad.

Potwierdza to odpowiedź na interpelację poselską, podpisana 18 maja przez wiceministra Szymona Giżyńskiego.  Poseł Jarosław Sachajko stwierdził w niej: „System dopłat do materiału siewnego jest zatem istotnym czynnikiem wspierającym produkcję wysokiej jakości ważnych gospodarczo gatunków roślin: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków” i pytał, czy w tym roku rolnicy „mogą się ubiegać i otrzymają wsparcie do zbóż jarych wysianych wiosną 2020 r. oraz zbóż ozimych wysianych jesienią 2019 r.?”

Wiceminister powołuje się w odpowiedzi na dotychczasowe przepisy. „W myśl obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. z 2013 r. poz. 615) dopłatami obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin zbożowych następujących gatunków (formę jarą i ozimą): jęczmienia, owsa nagiego, owsa szorstkiego, owsa zwyczajnego, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, żyta” - wyjaśnił.

Zatem nic nie zmieniło się w przepisach dotyczących roślin, do których przysługuje pomoc w tym roku.

Wiceminister nie uznał też za możliwe określania stawek pomocy przed złożeniem wniosków, gdyż - jak stwierdził - „System określania wysokości stawki dopłat w oparciu o całkowitą wnioskowaną powierzchnię i dostępne środki na ten cel umożliwiają udzielanie dopłat wszystkim wnioskodawcom”.

Pytany, czy „nie zasadne jest aby zwrot części nakładów był wypłacony rolnikom w ciągu max. 60 dni”, wiceminister odparł: „Dopłaty do materiału siewnego są wypłacane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020). Przepis art. 40 c ust. 6 pkt 1 stanowi, że corocznie do dnia 30 września w drodze rozporządzenia Rada Ministrów określa stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty”.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.