Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z zatwierdzonych w ostatnich dniach przez Komisję Europejską elementów działań interwencyjnych na unijnym rynku wołowiny, mleka i jego przetworów oraz na rynku mięsa baraniego i koziego. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą mogły dany towar przetrzymać i wprowadzić go na rynek w lepszym dla określonego sektora czasie.

 

W Polsce, mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc polega na udzieleniu dopłat do prywatnego przechowywania produktów na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE. Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania produktów i wypełnili warunki udzielania takiej dopłaty.

Dopłaty będą realizowane do:

- mleka i jego przetworów,
- mięsa wołowego,
- mięsa baraniego i koziego.

Uczestnikiem mechanizmu może być przedsiębiorca mający siedzibę i zarejestrowany dla celów podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.

Warunki uczestnictwa w mechanizmach (w tym stawki dopłat) oraz stosowne dokumenty dla beneficjentów opublikowane zostaną na stronach internetowych KOWR oraz ARiMR.

Wnioski można składać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od czwartku 7 maja 2020 r.

Z uwagi na ograniczoną pulę finansową środków przyznanych przez Komisję Europejską na mechanizmy Dopłaty do prywatnego przechowywania, bardzo istotny jest termin złożenia wniosków.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników, wnioski można przekazywać do KOWR za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl lub za pośrednictwem skrytki ePUAP - KOWR/SkrytkaESP. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioskodawca może złożyć wniosek w formie papierowej w siedzibie KOWR.