Jak zapewnia ARiMR, rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji.

Aby uzyskać po raz pierwszy dostęp do wniosku, rolnicy powinni najpierw utworzyć konto.

W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus. Tu podać  trzy dane weryfikacyjne:

- numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,

- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0),

- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – chociaż to pole jest nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR – przypomina agencja.

Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony osobiście do biura powiatowego ARiMR lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub przesłany pocztą lub przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej. Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się zatem datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku przez rolnika lub osobę trzecią, datę wpłynięcia wniosku do biura w przypadku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera lub firmy kurierskiej, datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.  Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają  płatności.

Więcej informacji o aplikacji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie: www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.

Do 14 marca 2019 r. można było składać „Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018”. Termin na jego złożenie nie podlega przywróceniu.