Producenci rolni, którzy w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” złożyli wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy wnioskowali o przyspieszenie tego procesu.

Od przyszłego tygodnia producenci rolni, których wnioski o oszacowanie szkód zostaną odrzucone automatycznie przez aplikację będą otrzymywać kalkulację wraz z informacją, że straty spowodowane wystąpieniem suszy są poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających 2021 r.

Zarówno protokół, jak i kalkulacja będą dostępne w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” po zalogowaniu się do tej aplikacji przez producenta rolnego swoim profilem zaufanym.

Uruchomienie od 27 września 2021 r. panelu dla urzędów wojewódzkich oznacza zablokowanie funkcji anulowania już wysłanych wniosków w celu ich poprawienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do 15 października 2021 r.