Agencja Rynku Rolnego dotuje zakup i siew zbóż (bez kukurydzy), strączkowych grubonasiennych oraz sadzenie ziemniaków. Do hektara wysianego materiału siewnego zbóż dopłaca 100 zł, do motylkowych grubonasiennych - 160 zł, a do ziemniaków - 500 zł. Nowością jest dotowanie soi.

Dopłaty do materiału siewnego wliczane są w pomoc de minimis, a ta nie może przekroczyć 15 tys. euro. Dotychczas pomoc ta wynosiła 7,5 tys. euro.

24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej (nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.) w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnym. Zgodnie z nim łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Oznacza to, że pomoc de minimis dla rolników jest sumowana i dotychczasowe jej wykorzystywanie uzależnia ilość materiału siewnego do jakiego dopłaci ARR.

Pomocą de minimis są np. rozłożenie na raty i umorzenie podatku rolnego czy też dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każda administracyjna decyzja powinna jasno mówić, czy dana pomoc finansowa, która otrzymał rolnik jest pomocą de minimis.

ARR na dotacje do zakupu i siewu materiału siewnego ma zarezerwowane 99 mln zł. Prawo nie zezwala jej na redukcję stawek dopłat w przypadku, gdyby pula środków finansowych, o którą będą wnioskowali rolnicy przekroczyła zarezerowaną kwotę.

W minionym roku z dotacji skorzystało 62,4 tys. rolników.

Wnioski można składać za zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.