Kolejny termin przyjmowania wniosków przypada od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. i dotyczy faktur wydanych od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

- 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

- 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, a od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do wniosku trzeba dołączyć informację z ARiMR o posiadanych DJP bydła.

Więcej: Zwrot akcyzy na nowych zasadach i na podstawie nowego wniosku

 Na 2019 rok w rezerwie celowej budżetu państwa zaplanowano na zwrot akcyzy 1 180 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Zawiera zmiany techniczne, mające zapewnić gminom otrzymywanie dotacji celowej. Zakłada m.in., że wniosek o przekazanie dotacji składa się do 18 marca lub 18 września danego roku, w związku z tym 1 marca 2019 r. jest pierwszym dniem, w którym wniosek ten może być złożony.