Producenci warzyw z województwa świętokrzyskiego twierdzą, że Agencja Rynku Rolnego nie poinformowała ich o możliwości starania się o rekompensaty za straty, jakie ponieśli w wyniku epidemii E.coli. Rozważają złożenie skargi do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

- Dokładnie sprawdzę i zlecę kontrolę działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie powiadamiania rolników - czy informacje zostały prawidłowo i poprawnie przekazane rolnikom - powiedział Sawicki.

Minister podkreślił, że "celem podejmowanych przez niego działań było umożliwienie wszystkim producentom warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii E.coli, skorzystanie z rekompensat możliwych w ramach unijnych mechanizmów".