Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, odpowiadając na nasze pytania związane z wypłatą odszkodowań dla gospodarstw dotkniętych grypą ptaków, „zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym wypłata odszkodowań  realizowana  jest ze środków budżetu państwa. Zgodnie z danymi przekazanymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii z podległych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, w których wystąpiły w 2021 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, uzyskano następujące informacje.

Do 19 marca br. zostało wypłacone odszkodowanie w woj. świętokrzyskim oraz częściowo zostaną wypłacone odszkodowania w woj. warmińsko – mazurskim. W przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego złożone zapotrzebowania na środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań są w trakcie procedowania przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto, w przypadku wykrywania nowych  ognisk grypy ptaków Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii sukcesywnie składają wnioski do właściwych miejscowo Wojewodów. Dotyczy to m.in. województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, które będą wnioskować w najbliższym czasie o dodatkowe środki finansowe na wypłatę odszkodowań ze środków budżetowych.”