Po podsumowaniu porozumienia zawartego wobec WPR, dokonanym przez Czesława Siekierskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, mamy ocenę europosła Wojciecha Olejniczaka, który jako jeden ze sprawozdawców-cieni z ramienia Grupy Socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim brał bezpośredni udział w pracach ścisłej grupy negocjacyjnej, które toczyły się intensywnie w ciągu ostatniego roku.

- W mojej ocenie Wspólna Polityka Rolna w kolejnej perspektywie finansowej zawiera generalnie korzystne rozwiązania i może z powodzeniem służyć realizacji interesów polskich rolników i polskiej wsi – stwierdza Wojciech Olejniczak. - Teraz to od nas będzie zależało, jak wykorzystamy szanse, jakie daje nam WPR w swym nowym kształcie.

Jak dodaje, poza zasięgiem negocjatorów były natomiast kwestie konkretnych alokacji finansowych. - Konsekwentnie nie zgadzam się z cięciami budżetowymi, jakie Rada zaproponowała w II filarze WPR, gdyż ograniczą one możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

Olejniczak przedstawia podsumowanie uzgodnień.

- W załączonym opracowaniu znajdą Państwo także szereg rozwiązań, które zgłaszałem osobiście w toku prac nad reformą. Proponowane przeze mnie instrumenty, takie jak m.in. wieloletnie wnioski o dopłaty, konkretne środki rozwoju obszarów wiejskich czy wzmocniony system doradztwa rolniczego zostały uzgodnione w dokumencie końcowym.

Wpr 2014 20 podsumowanie negocjacji from ptwp