Naliczanie płatności ONW rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich i innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ARiMR rozpoczęła 28 października br. Płatności te na kwotę około 626 mln zł naliczono do 19 listopada dla ponad 390 tys. rolników, czyli dla blisko 52% ubiegających się o takie dopłaty za 2008 r.

Na konta bankowe 1412 rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę, ARiMR przekazała już pieniądze z tytułu ONW na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

Agencja przewiduje, że jeszcze w listopadzie łączna kwota zrealizowanych dopłat ONW wyniesie 115,3 mln zł, a w grudniu - 486,2 mln zł.
ARiMR zacznie wypłacać rolnikom od 1 grudnia, zgodnie z unijnymi przepisami, dopłaty bezpośrednie za 2008 r. O takie dopłaty ubiegało się w tym roku ponad 1,42 mln rolników, spośród nich około 850 tys. otrzyma pieniądze jeszcze w grudniu.

Źródło: ARiMR