Wszystkich wniosków o przyznanie dopłat ONW, czyli wsparcia na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ARiMR otrzymała ponad 700 tys. Ma na realizację tych dopłat 1,3 mld zł. Agencja zapowiada, że do końca tego roku suma wypłat z tytułu ONW osiągnie miliard złotych, a pozostałe 300 milionów zł trafi do rolników na początku przyszłego roku.