Jak podkreśla Joanna Czapla, wczorajszy tytuł „Od 2015 r. raczej bez ONW” był mylący, należało dopisać, że tylko w I filarze (co było zawarte w treści). Ze wsparcia ONW w ogóle, w II filarze, Polska nie rezygnuje – podkreśla dyrektor.

30 proc. limitu środków EFRROW w nowej PROW trafi na cele środowiskowo-klimatyczne: działania dotyczące rolnictwa ekologicznego, programu rolno-środowiskowego, ONW, inwestycji o pozytywnych efektach środowiskowo-klimatycznych, działania „leśne”, NATURA 2000.

Ograniczenia budżetowe w planowaniu na nowy okres budżetowy to 20-procentowy spadek wkładu UE i 630 mln euro starych zobowiązań.

MRiRW zaproponuje trzy praktyki równoważne do „zazielenienia” w I filarze: rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód - międzyplony, strefy buforowe i miedze śródpolne.

- To jest skomplikowane z powodu zakazu tzw. podwójnego finansowania i w zasadzie trzeba te stawki „zielone” odjąć od przyszłych stawek płatności rolnośrodowiskowych – powiedziała Joanna Czapla podczas konferencji "Farmera" na Stadionie Narodowym.

Proponowane rozwiązanie ograniczeń budżetowych to stawki degresywne i limity obszarowe (0-10 ha: 100 proc. i 10-20 ha: 50  proc.).

Nowa delimitacja ONW - z powodów analitycznych/technicznych - planowana jest na rok 2018.

Na rok 2014 natomiast Joanna Czapla zapowiedziała ogólną kontynuację - z rezygnacją z niektórych działań oraz dostosowaniem pozostałych do nowego PROW, ograniczenie kosztów nowych zobowiązań poprzez zastosowanie degresywności stawek oraz ograniczenia powierzchniowe.

O szczegóły dotyczące płatności ONW zapytaliśmy MRiRW wczoraj, na odpowiedź czekamy. Podczas konferencji Joanna Czapla nie zgodziła się odpowiedzieć na żadne dodatkowe pytanie, gdyż nie była upoważniona do wypowiadania się dla prasy.