Po miesiącu okazuje się, że Ministerstwo Transportu wprawdzie jest właściwe do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ale prac takich nie prowadzi. Zapytaliśmy więc, dlaczego nie są prowadzone żadne prace - czy rząd uważa płacenie tej opłaty przez rolników za potrzebne, czy też zapowiada może przyjrzenie się tej sprawie w przyszłości.

Na odpowiedź czekamy od 29 lutego, jak tylko ją otrzymamy, nie omieszkamy o niej poinformować.