Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest organizowana w województwie po raz pierwszy. Zgodnie z założeniami programu w ciągu trzech lat po jednorazową dotację w wysokości 5 tysięcy złotych, będzie mogło wystąpić każde z 1021 sołectw województwa opolskiego. Pierwszy z trzech naborów zakończono w ostatnim dniu stycznia. W poniedziałek poinformowano o przyznaniu 1,7 mln złotych pierwszym 346 sołectwom. W sumie, na trzyletni program, urząd marszałkowski przeznaczył 5,4 mln złotych.

Jak poinformowano na konferencji prasowej, do 31 stycznia wpłynęło 346 zgłoszeń z 68 gmin regionu. Według danych urzędu marszałkowskiego, znaczną część wniosków stanowią wydatki związane z zagospodarowaniem terenów wokół wiejskich świetlic, inwestycje w miejsca publiczne i place zabaw. Co dziesiąty projekt wiąże się z zakupem sprzętu: kosiarek, namiotów, stołów i ław, które będą służyły lokalnej społeczności na terenach wiejskich.

Marszałek Buła podkreślił, że do każdych pięciu tysięcy złotych z Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej urzędy gmin dołożą co najmniej tysiąc złotych wkładu własnego. W ocenie Buły, dzięki temu, tylko w pierwszym roku działania programu, zrealizowane zostaną projekty o łącznej wartości przekraczającej trzy miliony złotych.

W poniedziałek, po weryfikacji wniosków, zarząd województwa opolskiego przyjął listę rekomendowanych zadań. Na najbliższej sesji sejmiku województwa radni podejmą uchwałę przekazującą dotacje beneficjentom. Realizacja tegorocznych zadań finansowanych z MIS powinna zakończyć się do października 2020 roku.