Spotkanie, na którym odbyło się planowanie tegorocznych działań oraz podsumowanie ubiegłorocznych inicjatyw, odbyło się w środę w hotelu Arkas w Prószkowie. Wzięły w nim udział władze województwa i liderzy odnowy wsi.

Zastępca dyrektora departamentu rolnictwa i rozwoju wsi w opolskim urzędzie marszałkowskim Mariola Szachowicz wśród zaplanowanych na ten rok działań samorządu województwa, wspierających program odnowy wsi, zapowiedziała organizację szkoleń i warsztatów, w tym ośmiu warsztatów dla 28 sołectw, które przystępują do programu. W tym roku ma się też odbyć podróż studyjna do Austrii.

Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z fachowego doradztwa. Szachowicz podała, że w pięciu sołectwach dzięki pomocy Uniwersytetu Opolskiego zostaną zinwentaryzowane i opisane zasoby dziedzictwa kulturowego, a w kolejnych dziesięciu sołectwach z pomocą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - opracowane projekty z zakresu małej architektury.

Szachowicz dodała, że ten rok w programie odnowy wsi ma być rokiem dziedzictwa kulturowego. Stąd m.in. nowa kategoria w organizowanym od lat konkursie Piękna Wieś Opolska - "Wieś dziedzictwa kulturowego". Przedstawicielka urzędu marszałkowskiego dodała, że konkurs cieszy się od lat dużą popularnością w regionie. Od 1999 r. startowało w nim w sumie 217 opolskich wsi, 195 zagród i 197 realizowanych przez mieszkańców wsi projektów.

Zastępca dyrektora departamentu rolnictwa i rozwoju wsi podkreśliła, że efekty realizacji programu odnowy wsi w woj. opolskim widoczne są gołym okiem - powstały świetlice, miejsca spotkań, place zabaw. Zorganizowano też dziesiątki imprez dla wzmocnienia lokalnej tożsamości. Liczba realizowanych w ramach odnowy wsi przedsięwzięć zwiększała się z roku na rok - w 2004 r. zrealizowano ich na Opolszczyźnie 912, a w roku 2011 już ponad 4,9 tys. - Wartość zrealizowanych w woj. opolskim w latach 2004-2011 projektów w ramach odnowy wsi wyliczono na 160 mln zł, z czego 100 mln zł wypracowały sołectwa - podsumowała Mariola Szachowicz.

Karolina Rybak z opolskiego urzędu wojewódzkiego zaprezentowała natomiast pomysł zawiązanej w marcu w Strumieniu (Śląskie) Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, dotyczący utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Nawiązuje on do podobnych inicjatyw we Francji czy Walonii. - Do sieci w Polsce miałyby wejść wsie dysponujące szczególnym zasobem kulturalnym, architektonicznym lub społecznym - tłumaczyła Rybak.

Opolski program odnowy to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Uczestniczy w nim około 700 sołectw z 68 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich Opolszczyzny. Inspiracją dla opolskich rozwiązań były doświadczenia Nadrenii - Palatynatu i Dolnej Austrii, w których to landach ta metoda rozwoju obszarów wiejskich stosowana jest od połowy lat 80. XX wieku. W całym kraju w programie odnowy wsi uczestniczy ok. 3 tys. sołectw.

Odnowa wsi jest jedną z najważniejszych innowacji społecznych na obszarach wiejskich. Wpływa na ich rozwój w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz krajowym.