Opóźnienie w realizacji PROW może się przedłużyć nawet o kilka miesięcy. Ale resort rolnictwa znalazł niewykorzystane pieniądze z unijnego budżetu 2004-2006. Ponad 200 mln zł przeznaczonych na działania, które nie cieszyły się zainteresowaniem rolników, można będzie przesunąć tam, gdzie było tyle wniosków, że nie wszyscy mogli dostać dofinansowanie.

Teraz przed agencją ustawiają się kolejki z listami społecznymi. Kto będzie miał pierwszeństwo do tych pieniędzy