Chodzi o przeprowadzony w okresie od 26 października do 24 grudnia 2020 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja opublikowała właśnie wykaz - listy rankingowe dotyczące tego naboru w podziale na woj. mazowieckie i na pozostałe województwa.

W ramach naboru przeprowadzonego w terminie 26 października – 24 grudnia 2020 r. złożono 477 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę w wysokości około 120 mln zł.

Wykaz "Kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” obejmuje tylko te wnioski, którym przyznano 4 i więcej punktów. Pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dostępności środków zależnej od kursu euro.