Finansowanie udziału polskich organizacji w strukturach europejskich w ramach COPA-COGECA było jednym z tematów obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymują one z budżetu państwa pieniądze na ten cel w formie dotacji celowej.

- Chcę poinformować, że na rok 2012 była to dotacja w wysokości 4000 tys. zł – poinformował wiceminister Kazimierz Plocke. - Rozliczono do dziś 3.728.615 zł, z kwoty brakującej zwrócono 10.641 zł, do zwrotu pozostaje 260.744 zł. Informuję Wysoką Komisję, że minister będzie dochodził tej kwoty od Krajowej Rady Izby Rolniczych. Taka umowa została podpisana między ministrem a KRIR, która z mocy ustawy jest strukturą wiodącą przy realizacji wszystkich działań związanych z udziałem naszych organizacji w organizacjach ponadnarodowych. Będziemy bardzo konsekwentni w tej sprawie, tym bardziej, że była ona przedmiotem dyskusji na wcześniejszym posiedzeniu Wysokiej Komisji. Nie chcemy popełnić błędu.

A w jaki sposób te organizacje będą w przyszłości finansowane? – chcieli wiedzieć posłowie.

– Rozumiem intencję Komisji, że ten mechanizm powinien być utrzymany – stwierdził Plocke. - Chcę poinformować jeszcze raz, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie będzie przygotowywał projektu ustawy, ponieważ już wiemy, że piętrzą się kłopoty i byłby problem z uzgodnieniem tego projektu na poziomie międzyresortowym.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski poprosił Ministerstwo Rolnictwa o pomoc dla KRIR w wyegzekwowaniu należności, które będą windykowane z KRIR.

- Zdaję sobie sprawę, że pacta sunt servanda, czy scripta manet, ale w tym przypadku mamy typową sytuację, gdy, posłużę się jeszcze jednym przysłowiem: kowal zawinił, a Cygana powiesili – mówił Ardanowski. - Prosiłbym bardzo pana ministra o pomoc dla samorządu rolniczego w wyegzekwowaniu tych środków, które powinny być rozliczone przez inną organizację rolniczą, a nie zostało to uczynione. Zdaję sobie sprawę, że KRIR wzięła na siebie również i obowiązki, pewną odpowiedzialność. Jeżeli ten mechanizm wsparcia dla organizacji rolniczych byłby utrzymany, o co będę zdecydowanie postulował, to sposób dysponowania musi być zmieniony, co do tego jestem przekonany, ale rozwiązanie problemu 2012 r. i pomocy dla KRIR leży w dużej mierze w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.