Za każdy dzień spóźnienia Agencja Restrukturyzacji będzie odliczać 1 proc. dotacji. Sankcje nie obejmują tych rolników, którzy nie złożyli dokumentów na czas z powodu tzw. siły wyższej.

Trzeba jednak poinformować Agencję Restrukturyzacji o wystąpieniu takich okoliczności w ciągu dziesięciu dni oraz dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Nie ma też żadnych przeszkód, aby do złożonego już wniosku wprowadzić poprawki.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: - wszystkie wnioski powinny być złożone do 15 maja, ale po tym terminie istnieje możliwość ich poprawy do końca maja. Tak że każdy rolnik będzie miał możliwość poprawić swój wniosek.

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatności do owoców miękkich, muszą w odpowiednim czasie dostarczyć umowę na sprzedaż truskawek lub malin do zakładów przetwórczych.

Michał Rutkowski, ARiMR Skierniewice: - dowiedzieli się, że jest taka dodatkowa płatność nie do końca świadomi, że trzeba mieć taką umowę.

Trzeba jednak pamiętać, że liczą się tylko te firmy, które są na liście Agencji Restrukturyzacji.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes