Celem działania jest pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez włączenie Lokalnych Grup Działania do zarządzania tym terenem.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: w tym programie mogą uczestniczyć czy powinni uczestniczyć wszyscy partnerzy społeczni począwszy od przedsiębiorców, firm prywatnych, stowarzyszeń fundacji, samorządu lokalnego.

Lokalne Grupy Działania będą decydowały między innymi o tym jakie projekty dostaną dofinansowania na:różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz odnowę i rozwój wsi a także tak zwane małe projekty do 25 tysięcy złotych.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: środki są zabezpieczone dla wszystkich gmin wiejskich na terenie całej Polski. Nawet jeżeli dzisiaj dana gmina nie jest w programie LEADER to morze dołączyć do tego LGD, które będzie najlepsze dla danej gminy i środki będą zapewnione.

Tomasz Kuliński, Mazowiecki Urząd Marszałkowski: od wielkości grupy zależy ilość środków a to wiąże się z tym, że nie ma konkurencji na danym terenie ponieważ może być tylko jedna Lokalna Grupa Działania na danym terenie.

Dokładnie jest to prawie 150 złotych na jednego mieszkańca. Wnioski o przyznanie wsparcia są przyjmowane i rozpatrywane przez Urzędy Marszałkowskie.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk