Do poniedziałku 7 lipca br. do godz. 12.00 biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju 7331 wniosków.

Zgodnie z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z póź. zm.

W Rozporządzeniu MRiRW określono, że termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji, że zostało złożonych 7 200 wniosków.

Źródło: ARiMR