W ostatnich dniach listopada znalazły się dodatkowe środki na pomoc finansową dla rolników poszkodowanych przez mrozy, grad, huragan, suszę lub deszcz nawalny. Na składanie wniosków było jednak zaledwie kilka dni, ponieważ termin na składanie wniosków w biurach powiatowych ARiMR upływa w poniedziałek 5 grudnia. 

Podczas dyskusji na konferencji „Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie rolnicy zgłaszali jednak problemy ze składaniem wniosków. W biurach powiatowych mieli usłyszeć, że pomoc należy się tylko za uprawy zgłoszone we wniosku obszarowym. Obecni na debacie przedstawiciele ARiMR zachęcali jednak do składania wniosków w terminie, ponieważ jest możliwość, że termin na składanie załączników zostanie przedłużony. 

>>> Czytaj też: Na wszystkie dopłaty w grudniu jest blisko miliard

Pomoc będzie przyznawana rolnikom, którzy stracili od 50 do 70 proc. danej uprawy lub od 50 do 70 proc. upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

W ramach pomocy rolnicy mogą liczyć na 400 zł na hektar zniszczonych upraw.  Do wniosku należy więc dołączyć kopie protokołu oszacowania szkód i polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej połowa powierzchni upraw była ubezpieczona od ryzyk. Nieubezpieczeni rolnicy mogą dostać pomoc o połowę mniejszą.

Przyznanie pomocy to decyzja administracyjna kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Kolejne środki został przyznane dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.