W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przepis ten dotyczy gospodarstw mniejszych - do 10 ha.

Przyjmowanie ww. oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do środy 15 kwietnia 2020 r. Termin ten nie będzie przedłużony - odkreśla Agencja w komunikacie. Do 6 kwietnia do ARiMR wpłynęło ponad 93 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty.

Agencja przypomina, że z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR ograniczyły kontakt bezpośredni z interesantami. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą lub złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Adresy mailowe biur powiatowych oraz skrytek ePUAP dostępne są na stronie internetowej ARiMR w zakładce kontakt.

Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do poniedziałku 6 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 104 tys. e-wniosków.

By podczas trwania epidemii zapewnić bezpieczeństwo rolnikom i pracownikom Agencji, zawieszono czasowo przeprowadzanie kontroli na miejscu. Mimo to płatności będą realizowane na bieżąco. Zawieszenie kontroli oznacza możliwość jej przeprowadzenia w terminie późniejszym.

ARiMR finalizuje wypłatę dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW za 2019 r. Dla 99 proc. rolników wydane zostały decyzje o przyznaniu tych płatności. Do końca marca Agencja przekazała z tego tytułu łącznie ponad 16,5 mld zł - poinformowano w komunikacie.