Równiutko dwa tygodnie potrzebowała ARiMR na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oświadczenie zamiast wniosku o dopłaty (dla małych gospodarstw, o braku zmian) można składać elektronicznie.

Wreszcie udało się jej ustalić to, co już pisaliśmy wcześniej, po wydaniu tydzień temu komunikatu w tej sprawie:  oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- poprzez platformę ePUAP,

- dokumenty można też zeskanować i przesłać mailem. „W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym” – zastrzeżono, dodając, że w przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu.

Więcej: Koronawirus sieje spustoszenie w planach MRiRW

To wyjątkowy tryb postępowania „elektronicznego” z papierowymi wnioskami, jeszcze dwa tygodnie temu niemożliwy:

Więcej: Oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty są papierowe

Niestety nie podano, czy termin składania oświadczeń będzie wydłużony – a pewnie będzie to niezbędne, skoro do 27 marca złożono zaledwie ponad 55 tys. oświadczeń. Termin ich składania rozpoczął się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia. Zwykle składano ok. 430 tys. oświadczeń.

Od 15 marca trwa też składanie pełnych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus – agencja zachęca także rolników składających oświadczenia do korzystania z możliwości składania pełnego wniosku elektronicznie.

 

 

Aktualizacja

Już po opublikowaniu tego tekstu agencja nadesłała informację:

"Przepraszam za pomyłkę. Liczba złożonych oświadczeń (do 27.03.2020) wynosi 74 138."

Cóż, okazuje się, że nawet dwutygodniowe przygotowywanie informacji nie gwarantuje jej poprawności. Jednak gdyby oświadczeń było nawet jeszcze dwa razy więcej - to i tak nie jest to połowa tego, co jest spodziewane, a upłynęła już ponad połowa czasu przeznaczonego na składanie oświadczeń...