Pomoc młodym rolnikom wynika z potrzeby zapewnienia produkcji żywności. To wynik chłodnej kalkulacji: młodzi, wybierając rolnictwo, z pewnością wybiorą pracę potrzebną i pożyteczną. Nie zwiększą też kolejki bezrobotnych. Pomoc dla nich jest więc celowym działaniem, którego prowadzeniem powinno zajmować się każde państwo. Pomoc dla młodych rolników na poziomie unijnym jest prowadzona (będą dla nich zwiększone dopłaty bezpośrednie i działanie z PROW "Ułatwianie startu"), ale kilka państw unijnych uważa, że państwa powinny mieć możliwość udzielania młodym rolnikom pomocy na zakup ziemi.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel poinformowała posłów, że Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa zajęła się na wniosek kilku państw możliwością wsparcia młodych rolników na zakup ziemi.

- Kolejna sprawa, która była omawiana na posiedzeniu Rady, to kwestia pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Wniosek w tej sprawie złożyły delegacje Włoch, Francji i Węgier – poinformowała wiceminister. - Delegacje te zwróciły uwagę na problemy młodych rolników oraz na to, że obecne instrumenty wsparcia, skierowane do młodych rolników, są niewystarczające. W związku z tym delegacje stwierdziły, że Komisja powinna uwzględnić możliwość udzielania pomocy finansowej na nabycie ziemi właśnie przez młodych rolników.

Wiceminister nie wyjaśniła, jakie jest stanowisko Polski wobec możliwości udzielania przez państwo takiej pomocy. Poprosiliśmy w ministerstwie o informacje na ten temat, do tematu wrócimy.