Sprawozdawca PE Luis Capoulas Santos przekazał dokument sprawozdawcom cieniom i koordynatorom w Parlamencie Europejskim, w którym określił wymagania co do nierozwiązanych kwestii reformy WPR.

Santos chce aby Rada UE w ramach tzw. degressivity zaakceptowała cięcie płatności na poziomie 15 proc. w przypadku gospodarstw otrzymujących powyżej 150 000 euro oraz 25 proc. w przypadku tych z dopłatami powyżej 300 000 euro.

Podczas finałowych rozmów w sprawie reformy WPR w czerwcu br. ministrowie rolnictwa UE zgodzili się na 5 proc. cięcie dopłat w przypadku gospodarstw otrzymujących powyżej 150 000 euro, a środki te byłyby przesuwane do II filara, na rozwój obszarów wiejskich.

Sprawozdawca proponuje także, aby ograniczyć państwom członkowskim możliwość przenoszenia środków z II filara (rozwój obszarów wiejskich) do I (płatności bezpośrednie) z 25 proc. do 15 proc. w przypadku krajów z dopłatami poniżej średniej UE oraz z 15 proc. do 10 proc. dla pozostałych.

Posłowie PE podkreślają, że elementy reformy WPR - takie jak capping czy transfer środków między filarami - które były częścią umowy zawartej między państwami członkowskimi podczas rozmów w sprawie wieloletnich ram finansowych 8 lutego br. powinny być renegocjowane.

Jednak ministrowie rolnictwa nie chcą ponownie otwierać kwestii, które jak twierdzą, były częścią delikatnego kompromisu osiągniętego przez szefów państw i rządy podczas negocjowania przyszłego budżetu.